• 2㎡ SOLAR MOBILE LED TRAILER

  2㎡ TRAILER LED DI ĐỘNG MẶT TRỜI

  Mô hình: E-F2 SOLAR

  Đoạn giới thiệu đèn led di động năng lượng mặt trời 2m2 (Model : E-F2 Solar) sử dụng tích hợp năng lượng mặt trời, màn hình LED đủ màu ngoài trời và đoạn giới thiệu quảng cáo di động. Nó phá vỡ hạn chế trước đây rằng trailer di động LED cần tìm nguồn điện bên ngoài hoặc mang theo máy phát điện để cung cấp điện và trực tiếp sử dụng chế độ cung cấp điện độc lập bằng năng lượng mặt trời.
 • 4㎡ SOLAR MOBILE LED TRAILER

  4㎡ TRAILER LED DI ĐỘNG MẶT TRỜI

  Mô hình: E-F4 SOLAR

  Đoạn giới thiệu đèn led di động năng lượng mặt trời 4m2 (Model : E-F4 SOLAR) trước hết tích hợp năng lượng mặt trời, màn hình LED ngoài trời đầy đủ màu sắc và đoạn giới thiệu quảng cáo di động với nhau thành một tổng thể hữu cơ.